Thứ năm 24/05/2018 22:55

Mua nhà thương mại dưới 1,05 tỷ sẽ được vay vốn ưu đãi

09:45 | 20/11/2014

|
Cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng (kể cả nhà và đất) sẽ được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 32/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Thông tư cũng bổ sung đối tượng được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở là khách hàng cá nhân tại khu đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.

Đối tượng này được phép vay tối đa 70% chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà của mình nhưng không vượt quá 700 triệu đồng.

Cùng với đó, hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua cũng sẽ được hỗ trợ cho vay.

Thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại sẽ được nâng lên từ mức 10 năm lên 15 năm.

Thông tư cũng bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/11/2014.

P.V

Share on Google+