Thứ ba 24/04/2018 19:44
TKV năm 2018

Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả

09:54 | 08/01/2018

|
Năm 2018, TKV sẽ triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh...

Ngày 2-1-2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 1-2018. Ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Đặng Thanh Hải - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đồng chủ trì hội nghị.

minh bach binh dang hieu qua
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến TKV tháng 1-2018

Năm 2018, với mục tiêu chung “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, TKV đã tiếp tục điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp. TKV sẽ triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Đồng thời Tập đoàn đã nỗ lực cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò. TKV đặt một số chỉ tiêu trong năm 2018: Tổng doanh thu 113.800 tỉ đồng, lợi nhuận 2.000 tỉ đồng, tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn là 9,8 triệu đồng/người/tháng…

Tại hội nghị, ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, năm 2018, TKV tập trung triển khai có hiệu quả những mục tiêu cụ thể như: Triển khai đề án tái cơ cấu TKV đúng tiến độ, đúng mục tiêu yêu cầu, không để tác động lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên; tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trên tinh thần xuyên suốt “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”; khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017.

TKV đặt một số chỉ tiêu trong năm 2018: Tổng doanh thu 113.800 tỉ đồng, lợi nhuận 2.000 tỉ đồng, tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn là 9,8 triệu đồng/người/tháng…

Hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên phải vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu trên mọi hoạt động. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải trở thành trọng tâm lãnh đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Kiên quyết không để xảy ra các vi phạm trong công tác cán bộ. Tổ chức công đoàn và các tổ chức quần chúng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn triển khai các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, HĐTV, ban lãnh đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Đặc biệt, TKV quan tâm tới cải thiện điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động, từ đó TKV có một môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hài hòa…

Tùng Dương

Share on Google+