Thứ tư 20/06/2018 16:36

KCA Deutag mua lại các mảng kinh doanh của Dalma tại Oman và Arập Xêút

17:40 | 12/03/2018

|
KCA Deutag (KCAD), nhà thầu khoan và công nghệ hàng đầu thế giới, đã ký thỏa thuận mua lại các mảng kinh doanh tại Oman và Arập Xêút (Dalma Business) của Dalma Energy để sáp nhập và phát triển mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty.
kca deutag mua lai cac mang kinh doanh cua dalma tai oman va arap xeut

Giá trị của thương vụ dự kiến bao gồm 100 triệu USD tiền mặt và 220 triệu USD trả bằng cổ phiếu của KCAD.

Trong năm tài chính 2017, KCAD đạt doanh thu trên 1,16 tỷ USD và lợi nhuận trước thuế (EBITDA) đạt 219-224 triệu USD, trong khi doanh thu của Dalma Business đạt 312 triệu USD và EBITDA đạt 110 triệu USD. Sau khi thương vụ được hoàn tất, KCAD sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu KCA Deutag với khoảng 9.700 nhân viên.

Động thái này sẽ giúp củng cố vị thế của KCAD trong vai trò là nhà thầu khoan và công nghệ hàng đầu thế giới, tăng cường hoạt động cốt lõi tại khu vực Trung Đông và tiếp cận với thị trường dịch vụ khoan trên đất liền tại Arập Xêút. Tập đoàn KCAD sau sáp nhập mở rộng sẽ sở hữu và vận hành đội giàn khoan trên đất liền bao gồm 83 chiếc trên khắp thế giới với 46 chiếc tại Trung Đông, 28 chiếc tại Oman và 9 chiếc tại Arập Xêút.

Thương vụ này cũng ​​sẽ giúp KCAD tiết kiệm hơn 10 triệu USD chi phí mỗi năm, tạo tiền đề để công ty nắm bắt các cơ hội trên thị trường.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+