Thứ ba 19/06/2018 17:05

ION khảo sát địa chấn băng thông rộng 3D ngoài khơi Mexico và Brazil

17:22 | 09/08/2017

|
ION Geophysical Corp đã bắt đầu triển khai chương trình khảo sát 28.800 km2 địa chấn băng thông rộng 3D theo hình thức phi độc quyền nhằm tái xử lý và thu thập hình ảnh địa chấn tại khu vực đai uốn nếp Mexico Ridges ngoài khơi phía Tây Vịnh Mexico, trên cơ sở sử dụng thư viện dữ liệu của Ủy ban Dầu mỏ Quốc gia Mexico.  
ion khao sat dia chan bang thong rong 3d ngoai khoi mexico va brazil

Chương trình này sẽ bao gồm 8 đợt khảo sát và hiện tại công ty đã sẵn sàng cung cấp dữ liệu hình ảnh địa chấn Fasttrack để phục vụ cho vòng đấu thầu thăm dò dầu khí nước sâu 2.4 vào tháng 1/2018. Bộ dữ liệu hình ảnh địa chấn cuối cùng sẽ được chuyển giao sau nhằm phục vụ cho các vòng đấu thầu cấp phép trong tương lai.

Vào ngày 1/8 vừa qua, công ty cũng công bố chương trình khảo sát địa chấn theo hình thức phi độc quyền Picanha tại các bể Campos và Santos ngoài khơi Brazil nhằm cung cấp dữ liệu cho các vòng đấu thầu cấp phép sắp tới tại đây. ION sẽ sử dụng công nghệ hình ảnh và công nghệ địa chấn băng thông rộng 3D mới nhất để tái xử lý 100.000 km2 dữ liệu từ hơn 50 khảo sát 3D tương tác miễn phí trước đó và thu các hình ảnh địa chấn. Qua đó, ION sẽ tạo ra được một bộ dữ liệu địa chấn 3D thống nhất và có chất lượng cao trên toàn khu vực.

Chương trình này sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn tất và chuyển giao kết quả dữ liệu địa chấn trên 12.500 km2 cho vòng đấu thầu số 14. Giai đoạn 2 bao gồm 25.000 km2 đang được triển khai, dự kiến sẽ chuyển giao kết quả vào tháng 12/2017.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+