Thứ tư 20/06/2018 03:22

Hai tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tăng 2,4%

11:14 | 10/03/2017

|
Tháng 02 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 02 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,4%, thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ 2 năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 6,6%; năm 2015 tăng 12%).

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tăng trưởng thấp là sự sụt giảm mạnh của ngành khai khoáng (giảm 13,5% so với năm 2016 - năm 2016 giảm 1,7%; năm 2015 tăng 9%). Trong khi đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối điện; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng tăng trưởng không cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước.

hai thang dau nam san xuat cong nghiep tang 24
Ngành dệt may vẫn nỗ lực giữ vững đà tăng trưởng.

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến dù vẫn duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01 giảm 16% so với tháng 12 năm 2016 và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,6%).

Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tại thời điểm 01/02/2017, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3% (cao hơn 4,4 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2016).

Ngành dầu khí vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng dầu thô khai thác tiếp tục giảm. Sản lượng dầu thô khai thác tháng 02 ước đạt 1,2 triệu tấn, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 2 tháng đầu năm sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,6 triệu tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành khai khoáng vẫn trong xu hướng giảm mạnh, nên năm 2017 công nghiệp chế biến chế tạo được xác định sẽ tiếp tục là động lực để kéo mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. 2 tháng đầu năm, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mặc dù gặp nhiều khó khăn song vẫn đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ năm trước như: Ngành dệt; Ngành sản xuất trang phục; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; Sản xuất thiết bị điện; Sản xuất thuốc lá…

Bùi Công

Share on Google+