giao dien may tinh
giao dien may tinh

Hotline:0904 84 84 55

Đọc báo giấy Năng lượng Mới

Thứ tư 28/09/2016 20:46

12:43 | 04/05/2013

Hà Nội muốn điều chỉnh giá 819 dịch vụ y tế

(Petrotimes) - UBND TP Hà Nội vừa cho ý kiến về việc phê duyệt Đề án "Điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội".

Hiện nay Hà Nội có 41 bệnh viện (BV) công lập, 49 phòng khám đa khoa, 577 trạm  tế xã phường thị trấn. Khung giá dịch vụ y tế hiện nay của các BV thực hiện theo Quyết định 6889/2008 của UBND TP Hà Nội, xây dựng trên cơ sở tính giá từ thời điểm cách đây 18 năm theo Thông tư liên tịch 14 và 7 năm theo Thông tư liên tịch 03.

Vì vậy, khung giá thu một phần viện phí hiện nay không còn phù hợp, không phản ánh đúng chi phí tối thiểu cho việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư cần thiết để thực hiện các dịch vụ y tế, gây khó khăn trong các cơ sở y tế trong cân đối kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT. 

Sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế nhằm tạo cân đối kinh phí khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, từ ngày 15/4/2012, Thông tư liên tịch số 04 của liên bộ Y tế - Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước đã có hiệu lực và cả nước đã có 60 tỉnh, thành phố điều chỉnh, chỉ còn lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Do vậy, liên ngành Y tế - Tài chính - Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị điều chỉnh và quy định tạm thời giá của 819 dịch vụ. 

Trong đó, bãi bỏ giá của 4 dịch vụ khám bệnh, 8 giá ngày giường bệnh và 703 dịch vụ kỹ thuật tại Quyết định số 6889 của UBND TP Hà Nội. Điều chỉnh và quy định tạm thời giá 5 dịch vụ khám bệnh, 9 giá ngày giường bệnh và 805 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có 99 dịch vụ kỹ thuật mới. Nguyên tắc xây dựng giá cụ thể đối với các dịch vụ quy định tại khung giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe, giá ngày giường bệnh, giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Thông tư liên tịch số 04 của Bộ tài chính – Bộ y tế. 

Lộ trình thực hiện, từ ngày 1/8/2013 thực hiện 75% mức giá quy định tại Thông tư 04/2012. Từ ngày 1/1/2016 thực hiện mức giá 100% quy định tại Thông tư 04 và Nghị định 85 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố có chức năng khám chữa bệnh gồm: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, các phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh và các trạm y tế xã phường thị trấn. 

Khánh An

 

Nguồn:
Từ khóa:

Sở Y tế

Sở Tài chính

Hà Nội

UBND thành phố

điều chỉnh

dịch vụ Y tế

bảo hiểm xã hội