Thứ năm 21/06/2018 04:13

Hà Nội lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

21:27 | 23/03/2017

|
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo quyết định, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng có trụ sở đặt tại số 21A Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định và chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Giám định xây dựng; chịu trách nhiệm trước Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng, UBND thành phố và trước pháp luật về hoạt động.

Về chức năng, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng sẽ giúp Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện các công việc chuyên môn kỹ thuật có liên quan tới lĩnh vực giám định xây dựng; thực hiện các thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị trong xây dựng, sự cố công trình xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoạt động cung ứng các dịch vụ tư vấn, thiết kế, thí nghiệm liên quan tới lĩnh vực giám định, kiểm định chất lượng xây dựng.

UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, đáp ứng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Về cơ chế tài chính, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ về tài chính, phân loại đơn vị sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Minh Hinh

Share on Google+