Thứ ba 19/06/2018 11:51

Hà Nội lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục

19:29 | 15/06/2017

|
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị công lập trực thuộc lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2017-2018.

Căn cứ vào Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như căn cứ vào các văn bản quy phạm về định mức biên chế của đơn vị trong năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu:

Các trường phải báo cáo về tổ chức bộ máy, kết quả sử dụng biên chế năm học 2016-2017 và kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018.

ha noi lap ke hoach bien che nganh giao duc
Giáo viên tiểu học trong giờ dạy

Đối với khối Trung học phổ thông, để có cơ sở xác định biên chế năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị lưu ý:

- Tham khảo Bảng tra cứu lập kế hoạch biên chế giáo viên các trường THPT năm học 2017-2018.

- Trong bản dự kiến kế hoạch biên chế năm học 2017-2018, đơn vị báo cáo chính xác số liệu tổng số tiết dạy và kiêm nhiệm, số tiết dạy trung bình của 1 giáo viên/tuần theo từng môn học để làm căn cứ đề xuất biên chế, lưu ý báo cáo tách riêng số tiết dạy theo quy định, số tiết dạy tự chọn và số tiết kiêm nhiệm.

- Để bảo đảm cơ cấu đội ngũ giáo viên hợp lý, tránh hiện tượng giáo viên ở từng môn học nhiều hơn quy định các đơn vị chỉ đề nghị tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến hoặc đề nghị tuyển dụng mới khi giáo viên hiện có trong từng môn dạy quá số tiết theo quy định (kể cả kiêm nhiệm).

Được biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bố trí lịch làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Huyền Anh

Share on Google+