Thứ hai 18/06/2018 18:46

Hà Nội lập Ban Chỉ đạo cải tạo nhà chung cư cũ

20:48 | 20/04/2017

|
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ đảm nhận chức danh Trưởng ban; các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban; các Giám đốc Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính… và các cơ quan liên quan làm ủy viên.

ha noi lap ban chi dao cai tao nha chung cu cu
(Ảnh minh họa)

Ban Chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ có nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó bao gồm nhà chung cư cũ của Thành ủy và HĐND thành phố; chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh những sai sót, kịp thời giải quyết, xử lý các nhà nguy hiểm, các khu chung cư cũ xuống cấp.

Cũng theo nội dung Quyết định, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đơn vị này có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước thành phố Hà Nội cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động của Sở Xây dựng.

Xuân Hinh

Share on Google+