Thứ sáu 25/05/2018 16:06
Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 13/3/2017

Giếng Ntorya-2 cho kết quả thẩm lượng khả quan

19:51 | 13/03/2017

|
Kết quả tổng thể thu được tại giếng thẩm lượng Ntorya-2 thuộc lô Mtwara trên đất liền, bể Ruvuma phía Nam Tanzania đã vượt trên mức mong đợi của Công ty Dầu khí Aminex (Ireland), dẫn lời Tổng Giám đốc công ty, ông Jay Bhattacherjee.  

Theo đó, kết quả gọi dòng đạt lưu lượng trung bình 17 triệu feet khối/ngày khí khô và có chất lượng tốt, tương đương 2.833 thùng dầu quy đổi/ngày với van 40/64”.

gieng ntorya 2 cho ket qua tham luong kha quan

Kết quả trên đã khẳng định tiềm năng khí đáng kể của khu vực bể Ruvuma, có thể phát triển để khai thác thương mại. Giếng Ntorya-2 hiện đang được tạm thời nút lại chờ khai thác.

Trước đó, giếng Ntorya-2 đã được khoan đến tổng độ sâu thẳng đứng là 9,169 feet và phát hiện một vỉa chứa khí lớn dày khoảng 167 feet tại độ sâu 8.507 ft.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+