Thứ hai 18/06/2018 20:53
Cơ giới hóa ngành than:

Giải pháp phát triển bền vững

11:01 | 21/08/2017

|
Ngành than có vai trò quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để phát triển bền vững, cơ giới hóa được xem là giải pháp hàng đầu của ngành than trong giai đoạn phát triển mới.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh cơ giới hóa (CGH) trong khai thác than hầm lò đang trở thành xu hướng tất yếu khi các mỏ than lộ thiên hiện không còn nhiều và dần phải chấm dứt khai thác. CGH bảo đảm cho thợ lò có môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn, năng suất lao động tăng lên, giảm tổn thất tài nguyên trong khai thác.

Cùng với công nghệ khai thác hầm lò đang áp dụng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các công nghệ mới, đồng bộ khai thác than lò chợ, tăng tốc độ đào lò. TKV cũng sử dụng rộng rãi công nghệ chống như vì neo bê-tông cốt thép, neo dẻo cốt thép, bê-tông phun trong các đường lò.

giai phap phat trien ben vung

Hiện nay, TKV đã triển khai thử nghiệm đổi mới công nghệ khai thác mỏ, chống lò chợ xiên chéo bằng giàn chống mềm ZRY tại Hồng Thái, tiến tới áp dụng cho một số mỏ than hầm lò khác như: Uông Bí, Nam Mẫu, Mạo Khê, Mông Dương...

Trong 5 năm trở lại đây, ngành than đứng trước nhiều thách thức: thiếu hụt nguồn nhân lực, công tác khoan thăm dò, bổ sung tài nguyên còn chậm... Vì vậy, áp dụng CGH trong khai thác để có năng suất cao là giải pháp thiết thực, lâu dài và ổn định.

Việc đẩy mạnh CGH trong khai thác than hầm lò đang trở thành xu hướng tất yếu khi các mỏ than lộ thiên hiện không còn nhiều và dần phải chấm dứt khai thác.

Tuy nhiên, hiện nay, việc áp dụng CGH vẫn còn một số vướng mắc, dẫn đến chưa đạt được sản lượng theo thiết kế của các mỏ. Tại một số mỏ, thời gian khai thác chiếm chưa đầy một nửa quỹ thời gian sản xuất, còn lại là xử lý các sự cố gây ách tắc, như nước chảy vào lò chợ với lưu lượng lớn, sự cố thiết bị... Bên cạnh đó, trình độ tiếp cận công nghệ cao của cán bộ, công nhân ngành than tại một số mỏ vẫn hạn chế, dẫn đến công suất và năng suất lao động trong giai đoạn thử nghiệm chưa cao.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển mới, TKV xác định phải đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mỏ và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Để ngành than phát triển bền vững, TKV xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng CGH trong khai thác và đào lò tại những khu vực có điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ phù hợp, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai rộng rãi CGH tại một số khu vực có khả năng áp dụng.

Minh Châu

Share on Google+