Thứ ba 24/04/2018 19:43

FairfieldNodal và Schlumberger công bố chương trình khảo sát địa chấn tại bể Nam Delaware

22:24 | 08/01/2018

|
FairfieldNodal và Schlumberger WesternGeco cho biết dự án liên doanh giữa hai bên về khảo sát dữ liệu địa chấn 3D ở bể Nam Delaware, miền Tây Texas (Coyanosa Phase II) dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 3/2018.  
fairfieldnodal va schlumberger cong bo chuong trincomcomh khao sat dia chan tai be nam delaware

Dự án bao gồm khảo sát 374 dặm vuông (969 km2) và thu nổ địa chấn 3D theo hình thức phi độc quyền tại các cấu tạo Ward, Reeves và Pecos Counties, Texas, kể cả cấu tạo Bone Spring and Wolfcamp, do công ty Dawson Geophysical thực hiện.

Kết quả dữ liệu địa chấn 3D thu được sau đó sẽ được cấp phép chung và kết hợp với các dữ liệu hiện tại của FairfieldNodal và WesternGeco 3D nhằm cung cấp cho các khách hàng bộ dữ liệu liên tục tại bể Nam Delaware.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+