Thứ hai 18/06/2018 09:20

ExxonMobil tiến hành hợp nhất Ban Lọc dầu và Thị trường

07:11 | 07/12/2017

|
Tập đoàn ExxonMobil sẽ tiến hành hợp nhất bộ phận lọc dầu và thị trường trong nỗ lực cải tổ hoạt động lọc dầu của Giám đốc điều hành Darren Woods giữa bối cảnh giá dầu và khí thiên nhiên giảm.