Thứ sáu 15/12/2017 05:53

Erin Energy chuẩn bị mời thầu khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi Ghana

22:15 | 11/08/2017

|
Công ty Erin Energy có kế hoạch khảo sát thu nổ địa chấn biển 3D tại lô dầu khí nước nông Tano mở rộng ở ngoài khơi Ghana và dự định phát hành hồ sơ mời thầu chính thức tới các nhà cung cấp dịch vụ địa chấn biển vào cuối năm nay.