Thứ tư 20/06/2018 03:23

Định mức kinh phí khoán xe công có thể được tính vào thu nhập

11:37 | 09/03/2017

|
Theo dự thảo Quyết định mới về việc quản lý, sử dụng xe công đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, định mức kinh phí khoán xe công có thể được tính vào thu nhập.
dinh muc kinh phi khoan xe cong co the duoc tinh vao thu nhap
Ảnh minh họa.

Theo đó, các chức danh có hệ số phụ cấp từ 1,25 đến Thứ trưởng và tương đương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (chức danh quy định tại Điều 6 dự thảo Quyết định) sẽ thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại. Trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung phục vụ công tác hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện.

Các chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung tại Tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước: Khoán kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác hoặc bố trí xe phục vụ công tác chung (nếu có).

Về nguyên tắc xác định mức khoán kinh phí, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 2 phương án:

Phương án 1, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6.500.000 đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác, Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. Theo phương án này, đơn giá khoán thực hiện theo 2 cách: Thứ nhất, đơn giá khoán là 16.000 đồng/km và được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%; Thứ hai, quy định nguyên tắc xác định đơn giá khoán trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương quyết định.

Hải Anh

Share on Google+