Thứ bảy 24/03/2018 21:01

Đà Nẵng ban hành cơ chế tạo nguồn cán bộ trẻ

17:12 | 14/02/2017

|
Lần đầu tiên, TP Đà Nẵng có cơ chế tiến cử những cán bộ trẻ dưới 35 tuổi của thành phố này vào các vị trí lãnh đạo. Những người tiến cử cấp dưới của mình sẽ có trách nhiệm giúp đỡ và giám sát quá trình làm việc của cán bộ trẻ được tiến cử.  

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành hành Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đề án này, các Thành ủy viên, thủ trưởng sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; bí thư quận ủy, huyện ủy, chủ tịch UBND quận, huyện và tương đương được tiến cử cán bộ trẻ của cơ quan, đơn vị mình hoặc trên toàn thành phố.

Người được tiến cử là những cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ dưới 35 tuổi. Ở cấp thành phố gồm: Từ phó trưởng phòng (và tương đương) trở lên thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể. Cấp quận, huyện gồm: Từ Phó Trưởng phòng (và tương đương) trở lên thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể. Cấp phường, xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND.

da nang ban hanh co che tao nguon can bo tre
Cán bộ Đà Nẵng làm việc tại Trung tâm Hành chính.

Đề án này cũng nêu rõ, các đối tượng phải đủ các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học chính quy công lập (bằng 1) hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên; khả năng ngoại ngữ tối thiểu ở trình độ B1 châu Âu; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định; có thực tiễn ít nhất 5 năm công tác tại các cơ quan thuộc thành phố Đà Nẵng, có thành tích tiêu biểu, uy tín tại nơi công tác.

Đề án cũng có nội dung về chế độ, chính sách động viên người lớn tuổi nghỉ hưu trước tuổi; đồng thời có phương án, kế hoạch điều động, luân chuyển nhân sự giữa các cấp, các ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, giao việc, thử thách cán bộ trẻ.

Theo quy định của Đề án, người tiến cử cán bộ phải có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ nhân sự mà mình giới thiệu. Thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng người tiến cử khi cán bộ trẻ lập được thành tích và phát triển tốt; mặt khác, người tiến cử phải chịu trách nhiệm cá nhân khi cán bộ trẻ sai phạm, vi phạm đến mức độ phải thi hành các hình thức kỷ luật của Đảng, chính quyền.

Theo số liệu từ Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý hiện nay có 413 người, trong đó dưới 40 tuổi có 34 người, chiếm 8,23%.

Thanh Hiếu