Thứ năm 21/06/2018 22:52

Cổ phần hóa DNNN: Nhà đầu tư được chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm

07:45 | 17/03/2017

|
Theo dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được Bộ Tài chính xây dựng, thay vì 5 năm, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại các doanh nghiệp cổ phần hoá có thể chuyển nhượng số cổ phiếu nắm giữ sau 3 năm.
co phan hoa dnnn nha dau tu duoc chuyen nhuong co phan sau 3 nam
Ảnh minh họa.

Trong thông báo phát đi chiều ngày 16/3, Bộ Tài chính cho hay, theo quy định hiện hành, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần hóa có nghĩa vụ phải cung cấp các nguồn lực theo cam kết cho doanh nghiệp nhưng không được bán cổ phiếu trong vòng 5 năm. Và điều này đã dẫn tới quyền lợi của các nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế so với nghĩa vụ phải thực hiện.

Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức thỏa thuận trước cuộc đấu giá công khai ra công chúng chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch cũng như dễ dẫn đến thất thoát vốn Nhà nước.

Chính vì vậy, để khắc phục những hạn chế trên, tại Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã điều chỉnh quy định việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo hướng quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi vi phạm các cam kết của nhà đầu tư chiến lược. Cam kết này cũng phải được thể hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền. Đồng thời, bỏ hình thức bán thỏa thuận trước cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện sau cuộc bán đấu giá công khai.

Và để phù hợp với quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 119 Luật Doanh nghiệp, dự thảo Nghị định đã thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược là 3 năm thay vì 5 năm. Cùng với đó quy định cụ thể tiêu chuẩn của Nhà đầu tư chiến lược phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi và không có lỗ lũy kế.

Tại dự thảo Nghị định này, Bộ Tài chính cũng đưa ra những thay đổi về vấn đề xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cố phẩn hóa; phương thức bán cổ phần; xử lý tài chính trước cổ phần hóa…

Hà Lê

Share on Google+