Thứ ba 19/06/2018 07:56

Cổ phần hóa 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng

20:09 | 20/03/2017

|
Bốn đơn vị thuộc Bộ Xây dựng là Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD), Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico) và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sẽ cổ phần hóa trong năm 2017.

Đây là một trong những nội dung tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2017 Bộ Xây dựng phải thoái vốn Nhà nước, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại các Tổng công ty nêu trên và 12 Tổng công ty đã cổ phần hóa.

Việc sắp xếp giai đoạn 2016-2020 phải thực hiện với lộ trình, gồm 3 nhóm. Thứ nhất, giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước 40,71% vốn điều lệ tại Tổng công ty LICOGI và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này về SCIC trong quý I/2017.

Nhóm 2: Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về SCIC đối với 10 doanh nghiệp gồm các Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Sông Hồng, Đầu tư và Phát triển xây dựng, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Cơ khí xây dựng và Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Nhóm 3: Thực hiện cổ phần hóa, bán bớt phần vốn Nhà nước (chỉ nắm giữ 51% vốn) đến hết năm 2019 tại các Tổng công ty Sông Đà, Vicem, HUD, Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Viglacera.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải xây dựng lộ trình cụ thể chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về SCIC. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, quản lý tốt tài sản, đất đai và giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật.

"Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của các tổng công ty, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm" - kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ.

Xuân Hinh (tổng hợp)

Share on Google+