Thứ năm 22/03/2018 05:45

CNG Việt Nam mời thầu thuê bồn vận chuyển CNG

09:38 | 22/09/2017

|
Từ ngày 19/9/2017 - 29/9/2017, Công ty CP CNG Việt Nam phát hành hồ sơ mời thầu thuê bồn vận chuyển CNG năm 2017 (Mã: CNG17-098).

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 • Tên gói thầu: Thuê bồn vận chuyển CNG năm 2017 (Mã: CNG17-098)
 • Bên mời thầu: Công ty CP CNG Việt Nam
 • Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
 • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành HSMT/HSYC: 14:00 ngày 19/09/2017 đến khi đóng thầu
 • Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 29/09/2017
 • Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 29/09/2017
 • Giá bán 01 bộ HSMT/HSYC: Miễn phí
 • Bảo đảm dự thầu: 260.000.000 VNĐ (bằng chữ: hai trăm sáu mươi triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 1080 ngày
 • Tình trạng: Chưa có kết quả
 • Thời gian đăng tải: 14:23 ngày 19/09/2017

Mô tả tóm tắt về nội dung gói thầu

Thuê bồn và rơ moóc để vận chuyển khí CNG năm 2017

Địa điểm phát hành

 • Người liên hệ: Đoàn Thị Thanh Thúy
 • Email: thuy.dtt@cng-vietnam.com
 • Số điện thoại: 0254 3574635 - Ex 57
 • Địa chỉ: Lầu 7 - gas Tower - 61B - Đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - TP. Vũng Tàu

 • top-right-banner-chuyen-muc-pvps