Thứ năm 26/04/2018 12:25
Chủ tịch VAMC Nguyễn Quốc Hùng:

Cần một luật riêng về xử lý nợ xấu

11:35 | 30/08/2016

|
Nợ xấu vẫn được nhắc đến là một vấn đề “nóng” của nền kinh tế. Việc xử lý nợ xấu không phải câu chuyện của riêng ngân hàng.

Xử lý nợ và nợ xấu phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả nền kinh tế và trong đó, ngành ngân hàng đóng vai trò nòng cốt. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tạo dựng được hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ và nợ xấu.

Trước hết phải hình thành một thị trường mua bán nợ. Hoạt động mua bán nợ phải là hoạt động kinh doanh

can mot luat rieng ve xu ly no xau

có điều kiện và chỉ những doanh nghiệp được cấp phép mới được hoạt động. Tham gia thị trường mua bán nợ là khi người bán khoản nợ đó rồi thì không có trách nhiệm nữa, người mua nợ sẽ kế thừa trách nhiệm với khoản nợ ấy. Nó khác với tài sản, bán tài sản đi thì vẫn phải trả nợ nhưng mua bán nợ thì có nghĩa là tất toán trách nhiệm ấy. Ở đây nảy sinh vấn đề là xác định giá trị khoản nợ ấy như thế nào? Điều này đòi hỏi phải có một cơ quan xác định giá trị khoản nợ, tiêu thức để xác định giá trị khoản nợ. Căn cứ vào tiêu thức nào để anh định giá giá trị khoản nợ đó. Chắc chắn khi bán khoản nợ đó sẽ thấp hơn giá gốc, phần còn thiếu đó ai chịu trách nhiệm. Ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro để xử lý phần thiếu hụt đó hay người mua nợ phải kế thừa phần trách nhiệm ấy...?

Thứ nữa là phải có một bộ luật riêng, chuyên biệt, trùm lên các luật khác và có giá trị trong bao nhiêu lâu thì mới xử lý nợ xấu được. Ví như đặt quyết tâm xử lý dứt điểm trong 5 năm thì luật sẽ có hiệu lực 5 năm. Khi đưa xét xử sẽ căn cứ vào luật này. Anh không trả được nợ thì không xử lý theo Luật Dân sự mà phải thực hiện theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký, tức là phải bàn giao tài sản đảm bảo đã đăng ký giao dịch bảo đảm để bán. Bán ở đây phải là đấu giá công khai, theo giá thị trường. Anh phải chấp nhận công khai đấy. Phần thiếu hụt một là ngân hàng chịu, hai là khách hàng chịu, không có hồi tố.

Thanh Ngọc

Theo Năng lượng Mới 553+554

Share on Google+