Chủ nhật 25/03/2018 04:43

BSR mời thầu thuê dịch vụ BDSC khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty

20:23 | 02/10/2017

|
Từ ngày 29/9 - 23/10/2017, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) phát hành hồ sơ mời thầu thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 178/ĐH-QLCB.

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 178/ĐH-QLCB.

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa khung đệm va cho bến xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng 178/ĐH-QLCB

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 28 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê dịch vụ ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Nguồn vốn: Thuê dịch vụ ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Nguyễn Thu Trà - Phòng 310, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 15 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu 15 giờ 10, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553. 616666 Fax: 05253.616555 Website: http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps