Chủ nhật 25/03/2018 04:43

BSR mời thầu mua vật tư dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D

15:48 | 21/09/2017

|
Từ ngày 15/9/2017 - 12/10/2017, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phát hành hồ sơ mời thầu mua vật tư để dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 307/17-1588/ĐH-BDSC-S.

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 307/17-1588/ĐH-BDSC-S ngày 15/6/2017.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hoá

- Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 307/17-1588/ĐH-BDSC-S ngày 15/6/2017.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tuần;

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Quyết định số 111/QĐ-BSR ngày 11/01/2017 Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 15 tháng 9 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 5322; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553. 616666-Fax: 02553.616555-Website: http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps