Thứ năm 22/03/2018 05:45

BSR mời thầu mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT

20:25 | 02/10/2017

|
Từ 3 - 23/10/2017, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) phát hành hồ sơ mời thầu mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT.  

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT

- Nội dung chính của gói thầu: Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10-12 tuần

2. Tên dự án: Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT.

3. Nguồn vốn: Chi phí mua tài sản cố định năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng TMDV - Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, Building A1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính).

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1 triệu đồng.

Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Phòng Kế toán Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Mua phần mềm, thiết bị thay thế cho hạ tầng CNTT, máy trạm các hệ thống quản lý, sản xuất theo Đơn hàng số 308/ĐH-NCPT”.

9. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ngãi.

10. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) bằng bảo lãnh ngân hàng.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2017

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553. 616666 Fax: 05253.616555 Website: http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps