Thứ hai 21/05/2018 20:16
tong cuc moi truong phan hoi viec nhap chat thai formosa de san xuat xi mang

Tổng cục Môi trường phản hồi việc "nhập chất thải Formosa để sản xuất xi măng"

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã lên tiếng làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin "nhập chất thải Formosa để sản xuất xi măng".