07:42 | 15/05/2012

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí mức cao nhất

– Theo thông tư liên bộ Y tế Tài chính, từ ngày 15/4 mức viện phí mới sẽ được áp dụng tại tất cả các bệnh viện trong cả nước. Cho đến ngày 14/5, có 32 bệnh viện trực thuộc Bộ đã xây dựng xong giá viện phí mới dựa trên khung giá tối đa do liên bộ Y tế Tài chính ban hành trong thông tư 04 ngày 29/2 vừa qua.

Theo đó, các bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành trong cả nước hoặc hạng đặc biệt, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu nên gần như tất cả các kỹ thuật đều được đề xuất ở mức giá cao nhất trong khung giá này.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, giá viện phí mới có trên 50% dịch vụ chỉ quy định một mức viện phí tối đa nhằm tránh hiện tượng quy định khung viện phí tối thiểu và tối đa nhưng các địa phương chỉ áp dụng mức tối đa, gây thất thoát cho quỹ BHYT.

Bộ Y tế cũng cho biết, đối với các bệnh viện hạng 2 trở lên và 4 bệnh viện hạng đặc biệt gồm Bạch Mai, Chợ Rẫy, TW Huế và 108) sẽ được xem xét thông qua mức giá tối đa trong khung viện phí mới.

Mức viện phí mới sẽ được áp dụng đối với 12% trong tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp tại các bệnh viện ở tất cả các tuyến. Giá viện phí mới vẫn được tính theo nguyên tắc thu một phần viện phí (chỉ gồm 3 yếu tố: chi phí thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế).

Việc xây dựng giá viện phí ở các bệnh viện lớn trực thuộc Bộ Y tế khá suôn sẻ, trong khi các bệnh viện tuyến dưới lại gặp khó khăn. Bởi theo quy định, mức giá viện phí mới của bệnh viện tuyến dưới do HĐND các tỉnh, thành phố phê duyệt, do vậy về nguyên tắc, việc đề xuất tăng ở mức cao nhất là không thể.

Đối với mức thu cho các bệnh viện thuộc Bộ, các Bộ, ngành khác nhau thì mỗi bệnh viện cần có một bảng giá riêng gồm 2 phần: Khám bệnh, ngày giường và các dịch vụ kỹ thuật; Chi tiết các phẫu thuật, thủ thuật.

Theo đó, nguyên tắc ban hành giá sẽ phân theo nhóm bệnh viện, các bệnh viện trong cùng 1 nhóm sẽ có các mức thu giống nhau.

Nguồn :